Cymraeg

Croeso i'r Adran Iaith Gymraeg ar safle gwe First Great Western.

Mae First Great Western yn falch i wasanaethu ein cwsmeriaid yng Nghymru a bob amser wedi ymroi i hybu'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Felly, fel rhan o'n rhaglen barhaol i wella gwasanaethau, mae First Great Western wedi mabwysiadau cynllun clir o ddarpariaeth yn yr iaith Gymraeg ar gyfer ei wasanaethau a'i fusnesau yma, drwy gyhoeddi a rhoi ar waith bolisi ar yr iaith Gymraeg
Un o'n prif amcanion yw atgyfnerthu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n cwsmeriaid yn Ne Cymru, drwy i'n staff weithredu'r polisi yma - yn ogystal a chyd-weithwyr mewn ardaloedd eraill sydd mewn cyswllt cyson a Chymru a chwsmeriaid sy'n teithio i Gymru.

Byddwn hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid yng Nghymru, fel y Cynulliad Cenedlaethol, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, awdurdodau lleol ac atyniadadu Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth a rheilffordd eraill i hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg lle mae'n bosib.

Cam cyntaf yn ein cynllun i ddatblygu gwybodaeth ddwyieithog ar-lein yw'r adran newydd hon o'n safle gwe, yn yr iaith Gymraeg. Fel rhan o'n polisi rydyn ni wedi cyhoeddi rhai cyhoeddiadau gwybodaeth a dogfennau polisi yn yr iaith Gymraeg. Mae'r cyhoeddiadau hyn i'w gweld neu'u lawrlwytho isod.

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd mwy o gyhoeddiadau yn cael eu hychwanegu wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi, a lle bo'n bosib bydd mwy o adrannau o'r safle gwe yn troi'n ddwyieithog. Rydyn ni bob amser yn falch o dderbyn adborth gennych - ar ein Polisi ar yr Iaith Gymraeg a'r cyhoeddiadau dwyieithog. Os oes gennych sylwadau, defnyddiwch yr adnodd Contact Us (yn Saesneg y mae'r ffurflen hon ar hyn o bryd, ond rydyn ni'n croesawu unrhyw ymholiadau neu sylwadau yn yr iaith Gymraeg).

Llinell Ymholiadau Cymraeg

Ffoniwch 0845 604 0500 i gael gwybodaeth yn yr iaith Gymraeg

Polisi Iaith Gymraeg
Welsh Language Policy

Lawrlwythwch ein Polisi ar Ddelio gyda Chwynion